Profil

 1.AbdulMuti.jpg

 1. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

     Jabatan: Ketua

     Unsur: Dosen


2.SyamsirAlam.jpg

 2. Syamsir Alam, M.A.   

     Jabatan : Sekretaris

    Unsur: Dosen

 


 3.UsmanRadiana.jpg

 3. Dr. Usman Radiana, M.Pd.

     Jabatan: Anggota

     Unsur: Dosen


4.Soeharto.jpg

4. Soeharto, Ed.D

    Jabatan: Anggota

    Unsur: Dosen


 5.TitaLestari.jpg

 5. Dr. Tita Lestari, M.Pd., M.Si.

    Jabatan: Anggota

    Unsur: Pengawas


 6.JafarAmirudin.jpg

 6. Ja'far Amiruddin, S.T., M.T.

     Jabatan: Anggota

     Unsur: Dosen


7.AinunSalim.jpg

7. Dra. Ainun Salim, M.Ed.

    Jabatan: Anggota

    Unsur: Pemerhati Pendidikan


8.SalfenHasri.jpg

8. Prof. Dr. Salfen Hasri, M.Pd.

    Jabatan: Anggota

    Unsur: Dosen


 9.AmatNyoto.jpg

 9. Dr. Amat Nyoto, M.P.

     Jabatan: Anggota

     Unsur: Dosen


 10.NelsonPomalingo.jpg

 10. Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd.

       Jabatan: Anggota

       Unsur: Dosen


11.ToniToharudin.jpg

11. Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

      Jabatan: Anggota

      Unsur: Dosen


12.Yenita.jpg

12. Yenita S.Pd., M.Si.

      Jabatan: Anggota

      Unsur: Guru


13.JafriansenDamanik.jpg

13. Dr. Jafriansen Damanik, M.Pd.

      Jabatan: Anggota

      Unsur: Dosen